بسم تعالی 


می گویند سیاست پدر و مادر ندارد ولی اینگونه نیست بلکه هر مخلوقی خالقی دارد و خالق خداوند است . سیاست فطرتا پاک است بلکه دروغ و نیرنگ عده ای هوا پرست این 30یاست را نجس کرده است که انسان خداجو عمدتا دنبال پیاده کردن سیاست حقیقی و پاک است ... ریشه ی واژه ی سیاست عربی است و تعریفی بین آن همه تعریف برای معنای لغوی به نظرم که جامع تر است این جمله است "السیاسة استصلاح الخلق بارشادهم الی الطریق فی الآجل و العاجل" یعنی سیاست آن است که کسی مردم را به سعادت دنیا و آخرت ارشاد و هدایت کند (1) . مفهوم سیاست را گفته اند "سیاست به معنای حقیقی آن عبارت است از: مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان‏ها در مسیر حیات معقول (2) . امام خمینی ره سیاست را به سه بخش تقسیم کرده اند : 1- سیاست شیطانی 2- سیاست مادی 3- سیاست اسلامی  . این سیاست اسلامی است که امام به آن همیشه تاکید داشته اند و می فرمودند نورانیتی که سیاست می دهد نماز شب نمی دهد با کمی دقت به این جمله امام می شود فهمید که آری سیاست امری است که هم خیر خود و هم خیر جهانیان را در پیش دارد و یک ذکر عملی است برای سعادت و کسی که می خواهد وارد این عرصه شود باید آمادگی داشته باشد همانطور که شهید دیالمه می گفتند قبل از ورود به سیاست باید ایمان و اعتقاد خود را بالا ببرد و متقی تر شود ... در 30یاست ممکن است با یک اشتباه هم در دنیا و هم در آخرت از زیان دیده ها بود .(1) و (2) همان

منبع : ســیـاسـت |30یاست
برچسب ها : سیاست ,امام ,30یاست ,سیاست اسلامی